[Event] Can't Touch This!

RoguePapayaRoguePapaya Posts: 113Admin, WR LGM Trainee
edited November 2020 Events
Hello Soldiers!

What time is it? Its Hammer Time!

Hammer time event returns and its time to bring out that squeaky hammer and do your killing spree stuff... with your hammer, of course!

+Event Mechanics:
- Event will run on SEA server once every weekend until the next content update.
- Event time will be random. Be prepared!
- We will announce the Event and the Room number shortly before the event starts.
- Room password will be posted in this page.
- Winners will be able to choose their reward from the rewards list below.
- Kill everyone with your hammer!

+Event Settings:
- CQC Channel
- Mode: FFA
- 16 Players
- 20 Kills
- 10 mins
- Squeaky Hammer
- Map will be different each week
- 3 Rounds per week, 3 winners each round

+Event Rules:
- Just smash everyone and take the top spot!
- Only the top 3 players at the end of the match gets rewarded!
- Do not KICK other players.
- You can only win and get rewarded once. If you already won and participated again, you will not get any prizes.

Disclaimer: Rules and mechanics may change without any notice. Be sure that you read the the post for any updates.

+Event Rewards:
Top 3 players (9 winners per week) gets a weapon of choice for 30 days from the reward list. 

REWARD LIST:

- M4SUPER90 Stick
- M202A1 Dino
- M21 Phantom
- SVU AS Flack

- SPAS12 Moonlight
- AI_AW Gold
- HECATE2 Whiteshark
- M4A1 Tiger

- Spectre M4 Death
- Scorpion Blue
- ARX160 Death
- Cheytac M200 Red

- SPAS12 Dragon
- Scorpion Red
- ARX160 BlingBling
- DBR Rainbow

- Web Grenade
- PP91KEDR Dual Star
- AW50F Rainbow
- M4A1 Desert

- Hand Bell
- MP7A1 Gold
- MPX Lightning

Notes:
* We will update this post and list all the winners from each event below
* Please send us a ticket selecting the gun you'd like to receive from the list provided as a reward for the event along with the screenshot of the scoreboard at the end of the game.


==========================
TICKET FORMAT
==========================
Game*
- War Rock
Character Name*
- (Your IGN)
Categories*
- General
Subject*
- [Event]CTT
Description*
- (Your Weapon of choice + Screenshot)
==========================
TICKET FORMAT
==========================

* Remember to follow the following format when submitting a ticket in order to claim your reward.


Regards,

War Rock Team.

Comments

 • HGMLapisHGMLapis Posts: 69Approved Member, WR GM Beginner
  edited November 2020
  image
  Mabuhay mga Sundalo!

  Oras na naman upang buksan ang baul at ilabas ang nag-iisang pamukpok sa malamig na kapanahunan ito. Isaayos ang kondisyon nito para maging bida sa palaro na gaganapin!

  +Event Rubriks:
  - Ang nabanggit na pangyayari ay tatakbo sa SEA server, isang beses kada linggo hanggang matapos ang buwanang update.
  - Ang oras ng palaro ay RANDOM, maging alisto sa mga anunsiyo in-game.
  - Aming iaanunsyo ang klase ng event at ang bilang ng room bago magsimula ang palaro.
  - Ang password ng nasabing room ay ipapaskil namin dito sa pahina.
  - Maari pumili ng kanilang premyo ang mga nagwagi mula sa listahan nasa ibaba.
  - Gawin ang makakaya gamit ang iyong pamukpok!

  +Event Settings:
  - CQC Channel
  - Mode: FFA
  - 16 Players
  - 20 Kills
  - 10 mins
  - Squeaky Hammer
  - Map will be different each week
  - 3 Round per week, 3 winners each round

  +Mga Patakaran ng Pangyayari:
  - Sikapin manguna sa leaderboard upang makasungkit ng pabuya!
  - Tatlong (3) mahuhusay lamang na kalahok ang itatanghal pagkatapos ng game!
  - Mahigpit ipinagbabawal ang pagsipa ng kahit sinuman habang nasa event kundi ay mawawalan ng karapatan mapasali.
  - Maari lang manalo ng isang beses. Pupwede sumali ulit pero wala nang makukuhang reward.

  Disclaimer - Ang mga nabanggit na patakaran ay maari magbago ng walang abisoSiguraduhin basahin ang post.

  +Mga Gantimpala ng Event:
  Top 3 manlalaro (9 lahatan ang magwawagi kada linggo) ay makakatanggap ng weapon of choice may durasyon na tatlumpung araw (30D) mula sa listahan ng reward.

  REWARD LIST:

  - M4SUPER90 Stick
  - M202A1 Dino
  - M21 Phantom
  - SVU AS Flack

  - SPAS12 Moonlight
  - AI_AW Gold
  - HECATE2 Whiteshark
  - M4A1 Tiger

  - Spectre M4 Death
  - Scorpion Blue
  - ARX160 Death
  - Cheytac M200 Red

  - SPAS12 Dragon
  - Scorpion Red
  - ARX160 BlingBling
  - DBR Rainbow

  - Web Grenade
  - PP91KEDR Dual Star
  - AW50F Rainbow
  - M4A1 Desert

  - Hand Bell
  - MP7A1 Gold
  - MPX Lightning

  Notes:
  * Aming i-uupdate ang post nato kasama ang tala ng mga nanalo kada event na laban.
  * Pakidalhan niyo kami ng ticket naglalaman ng inyong armas napili bilang premyo kasama ang screenshot sa nasabing pangyayari.


  ==========================
  TICKET FORMAT
  ==========================
  Game*
  - War Rock
  Character Name*
  - (Inyong In-game Name)
  Categories*
  - General
  Subject*
  - [Event] CTT
  Description*
  - (Inyong Weapon of choice + Screenshot)
  ==========================
  TICKET FORMAT
  ==========================

  * Tandaan na sundin ang sumusunod na format kung magpapadala ng ticket upang makuha ang inyong premyo.


  Manatiling ligtas parati,

  Inyong War Rock Team.

  Stay safe always,
  [HGM]Lapis
 • HGMTunedHGMTuned Posts: 101Approved Member, WR GM Trainee
  edited November 2020

  こんにちは兵士!

  今何時ですか?そのハンマータイム!

  ハンマータイムイベントが戻ってきて、そのきしむハンマーを引き出して、あなたの殺し屋のようなことをする時間です...もちろん、あなたのハンマーで!

  +イベントの仕組み
  - イベントは、次のコンテンツ更新まで、週末に最大1回SEAサーバーで実行されます。
  - イベント時間はランダムになります。準備して!
  - イベント開始直前にイベントとルーム番号をお知らせします。
  - ルームのパスワードはこのページに掲載されます。
  - 受賞者は、以下の報酬リストから報酬を選択できます。
  - ハンマーでみんなを殺せ!

  +イベント設定

  - 歩兵戦チャネル
  - モード: 個人戦
  - 16 Players
  - 20 Kills
  - 10 mins
  - ピコピコハンマー
  - マップは毎週異なります
  - 週に3ラウンド、各ラウンドに3人の勝者

  +イベントルール
  - みんなをスマッシュしてトップに立つだけ!
  - 試合終了時の上位3人のプレイヤーのみが報酬を受け取ります!
  - 他のプレイヤーを蹴らないでください。
  - あなたは一度だけ勝ち、報酬を得ることができます。すでに当選して再度参加した場合、賞品はもらえません。

  免責事項: ルールとメカニズムは、予告なしに変更される場合があります。更新がある場合は、必ず投稿を読んでください。

  +イベント報酬
  - 上位3人のプレイヤー(週に9人の勝者)は、報酬リストから30日間選択した武器を取得します。 

  報酬リスト:

  - M4SUPER90 Stick
  - M202A1 Dino
  - M21 Phantom
  - SVU AS Flack

  - SPAS12 Moonlight
  - AI_AW Gold
  - HECATE2 Whiteshark
  - M4A1 Tiger

  - Spectre M4 Death
  - Scorpion Blue
  - ARX160 Death
  - Cheytac M200 Red

  - SPAS12 Dragon
  - Scorpion Red
  - ARX160 BlingBling
  - DBR Rainbow

  - Web Grenade
  - PP91KEDR Dual Star
  - AW50F Rainbow
  - M4A1 Desert

  - Hand Bell
  - MP7A1 Gold
  - MPX Lightning

  注釈:
  * この投稿を更新し、以下の各イベントのすべての受賞者を一覧表示します
  * イベントの報酬として提供されたリストから受け取りたい銃を選択したチケットを、ゲーム終了時のスコアボードのスクリーンショットと一緒に送信してください。


  ==========================
  TICKET FORMAT
  ==========================
  Game*
  - War Rock
  Character Name*
  - (Your IGN)
  Categories*
  - General
  Subject*
  - [Event]CTT
  Description*
  - (Your Weapon of choice + Screenshot)
  ==========================
  TICKET FORMAT
  ==========================

  * 報酬を請求するためにチケットを送信するときは、次の形式に従うことを忘れないでください。


  よろしく、

  ウォーロックチーム。
 • HGMLoganHGMLogan Posts: 38Approved Member, WR GM Beginner
  नमस्कार सैनिकों!

  क्या समय हुआ है? इसका हैमर टाइम!

  हैमर टाइम इवेंट रिटर्न और उसका समय उस चीख़ी हथौड़े को बाहर लाने और अपनी हत्या की होड़ सामान ... अपने हथौड़ा के साथ, बिल्कुल!

  + घटना यांत्रिकी:
  - ईवेंट अगली सामग्री अपडेट होने तक सप्ताहांत के दौरान दो (2) बार तक SEA सर्वर पर चलेगा।
  - घटना का समय यादृच्छिक होगा। तैयार रहो!
  - हम इवेंट शुरू होने से कुछ देर पहले इवेंट और रूम नंबर की घोषणा करेंगे।
  - इस पेज में रूम पासवर्ड डाला जाएगा।
  - विजेता नीचे दिए गए पुरस्कार सूची से अपना इनाम चुन सकेंगे।
  - अपने हथौड़ा से सभी को मार डालो!

  + घटना सेटिंग्स:
  - CQC चैनल
  - मोड: एफएफए
  - 16 खिलाड़ी
  - 20 की हत्या
  - 10 मिनिट
  - स्क्वीकी हैमर
  - हर हफ्ते नक्शा अलग होगा
  - प्रति दिन 3 राउंड, प्रत्येक राउंड में 3 विजेता

  + घटना नियम:
  - बस हर कोई तोड़ और शीर्ष स्थान ले!
  - मैच के अंत में केवल शीर्ष 3 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है!
  - अन्य खिलाड़ियों को किक न करें।
  - आप केवल एक बार ही जीत सकते हैं और पुरस्कृत कर सकते हैं। यदि आप पहले से ही जीत गए और फिर से भाग लिया, तो आपको कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा।

  अस्वीकरण: नियम और यांत्रिकी बिना किसी सूचना के बदल सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप किसी भी अपडेट के लिए पोस्ट पढ़ते हैं।

  + घटना पुरस्कार:
  - शीर्ष 3 खिलाड़ियों (प्रति घटना दिन में 9 विजेता) को पुरस्कार सूची से 30 दिनों के लिए पसंद का हथियार मिलता है।

  पुरस्कार सूची:

  - M4SUPER90 Stick
  - M202A1 Dino
  - M21 Phantom
  - SVU AS Flack

  - SPAS12 Moonlight
  - AI_AW Gold
  - HECATE2 Whiteshark
  - M4A1 Tiger

  - Spectre M4 Death
  - Scorpion Blue
  - ARX160 Death
  - Cheytac M200 Red

  - SPAS12 Dragon
  - Scorpion Red
  - ARX160 BlingBling
  - DBR Rainbow

  - Web Grenade
  - PP91KEDR Dual Star
  - AW50F Rainbow
  - M4A1 Desert

  - Hand Bell
  - MP7A1 Gold
  - MPX Lightning


  टिप्पणियाँ:
  * हम इस पोस्ट को अपडेट करेंगे और नीचे प्रत्येक घटना से सभी विजेताओं को सूचीबद्ध करेंगे
  * खेल के अंत में स्कोरबोर्ड के स्क्रीनशॉट के साथ घटना के लिए एक इनाम के रूप में प्रदान की गई सूची से प्राप्त बंदूक का चयन करने के लिए कृपया हमें एक टिकट भेजें।


  ==========================
  टिकट फार्म
  ==========================
  खेल*
  - वॉर रॉक
  चरित्र का नाम*
  - (आपका IGN)
  श्रेणियाँ*
  - सामान्य
  विषय *
  - [घटना] सीटीटी
  विवरण*
  - (आपकी पसंद का हथियार + स्क्रीनशॉट)
  ==========================
  टिकट फार्म
  ==========================

  * अपने इनाम का दावा करने के लिए टिकट जमा करते समय निम्नलिखित प्रारूप का पालन करना याद रखें।


  सादर,

  War Rock टीम।
 • RoguePapayaRoguePapaya Posts: 113Admin, WR LGM Trainee
  Reserved.
 • HGMLapisHGMLapis Posts: 69Approved Member, WR GM Beginner
  edited December 2020
  Can't Touch This Event Information

  =====================
  Event Rooms and Winners
  =====================

  Nov 21

  GAME 01
  CQC Room No: 29
  Password: TURKEYCTT1

  - Jews
  - Anarchist
  - POTEK

  GAME 02
  CQC Room No: 32
  Password: CCT1121

  - SmartieQuest 
  - KaShiRukiTo 
  - Pyrithione

  GAME 03
  CQC Room No: 11
  Password: CHICKDINE3

  - EzlMiljaan
  - LowBooth
  - Ziur

  =====================
  Event Rooms and Winners
  =====================

  Nov 28

  GAME 01
  CQC Room No: 33
  Password: SUEKBORI3

  - RockManMAX
  - lHallucinate
  - Ronzkiee059

  GAME 02
  CQC Room No: 18
  Password: HTHCTT28

  - SirsNALD
  - lWTFlAdrianJayZ
  - NaiDra

  GAME 03
  CQC Room No: 34
  Password: HAMCOLACTT3

  - MrMango 
  - ReaperScythe 
  - MitsukiSenpai

  =====================
  Event Rooms and Winners
  =====================

  Dec 06

  GAME 01
  CQC Room No: 30
  Password: CTTDEC06

  - JetStar
  - CopyWin
  - Dyslexia

  GAME 02
  CQC Room No: 31
  Password: WHACKWAH06

  - xPunkShuttle
  - richmoriones
  - SirsNICK

  GAME 03
  CQC Room No: 35
  Password: 2WCTT06

  - Fuji
  - Lazyyy
  - eXeLoBaNDa
  Stay safe always,
  [HGM]Lapis
This discussion has been closed.